Disseny quadres elèctrics per càmeres mixtes congelació i conservació

por | marzo 16, 2021
Disseny quadres elèctrics per càmeres mixtes congelació i conservació

Refrigeració Eduard SL els ofereix un servei integral d’anàlisi de les necessitats, disseny del quadre i esquema elèctric, selecció dels millors materials, fabricació i acoblament de les peces, proves i certificació, transport, muntatge, connexió en destí, i manteniment. En la foto un quadre elèctric per una càmera mixta congelació / conservació. (Dissenyat i calculat per la nostra Enginyeria)

El nostre equip treballa amb tècniques d’avantguarda i les tecnologies més punteres per poder donar el millor servei al nostre client. És important qualsevol de les parts de la realització d’un quadre elèctric, des de la mecanització i preparació del quadre, l’elecció dels diferents materials segons la seva utilització i aplicació, els elements auxiliars, la connexió, aplicar la normativa vigent i fer les comprovacions oportunes i finalment fer el manteniment seguint el protocol adequat per evitar avaries.

Refrigeració Eduard SL els ofereix un servei integral d'anàlisi de les necessitats, disseny del quadre i esquema elèctric, selecció dels millors materials, fabricació i acoblament de les peces, proves i certificació, transport, muntatge, connexió en destí, i manteniment. En la foto un quadre elèctric per una càmera mixta congelació / conservació. (Dissenyat i calculat per la nostra Enginyeria)

 

Spread the love