Especialistes en disseny de Peixateries

por | marzo 24, 2021
Especialistes en disseny de Peixateries. L'esquema funcional d'una peixateria passa des del subministrament, a la cambra frigorífica o congelador per a aquell peix que ha de mantenir-se a baixes temperatures, i a una zona d'emmagatzematge

Especialistes en disseny de Peixateries. L’esquema funcional d’una peixateria passa des del subministrament, a la cambra frigorífica o congelador per a aquell peix que ha de mantenir-se a baixes temperatures, i a una zona d’emmagatzematge per al peix fumat o marinat.

Especialistes en disseny de Peixateries. L'esquema funcional d'una peixateria passa des del subministrament, a la cambra frigorífica o congelador per a aquell peix que ha de mantenir-se a baixes temperatures, i a una zona d'emmagatzematge

Tota la mercaderia serà preparada pel personal per a la seva venda a la zona de botiga. La distribució final ha d’incloure una zona de vendes, un magatzem i serveis higiènics per al personal, i en cap cas la zona de lavabos comunicarà directament amb la zona de manipulació d’aliments. Quant al que es refereix al disseny d’una peixateria, el més important d’un local és:

– Que els materials de les parets, terres i sostres permetin el fàcil manteniment de l’establiment, igual que de fàcil desinfecció. Sent també impermeables i antilliscants. Que eviti tota classe d’acumulacions d’aigua o embassaments. Ha d’incloure pendents i embornals. Els desguassos tindran reixeta i un dispositiu anti retorn. El local ha de poder ventilar de manera tant natural com mecànica. La il·luminació, sigui natural o artificial, s’ha d’adequar a la capacitat i volum dels espais, a més els llums estaran protegides i la calor que puguin desprendre no ha d’afectar el peix (les bombetes de baix consum són una bona opció).

– En les zones on es treballi el peix, ha d’haver-hi una pila per poder rentar-se les mans amb aigua tant calenta com freda. És recomanable que l’aixeta s’obri amb un sistema no manual.

– La evacuación d’aigües residuals i de les aigües dels taulells s’han de dur a terme mitjançant sistemes que evitin qualsevol risc de contaminació i que cobreixin completament les necessitats.

– Les càmeres i expositors frigorífics per emmagatzemar i exposar han d’incloure termòmetres de lectura exterior. Les cambres frigorífiques i els expositors tindran desguassos. El lloc de venda d’una peixateria és característic per comptar amb instal·lació frigorífica i desguàs.

Especialistes en disseny de Peixateries. L'esquema funcional d'una peixateria passa des del subministrament, a la cambra frigorífica o congelador per a aquell peix que ha de mantenir-se a baixes temperatures, i a una zona d'emmagatzematge

Spread the love